Vedtekter

(Link til original : Vedtekter 20140226.pdf (52126) )
Vedtekter for Øvre Rendal Mannskor
Konstituert 21.1.1917
Omarbeidet og vedtatt på årsmøtet 26.2.2014